برنامه‌ ریزی، کنترل پروژه و لایحه تاخیرات

Planning & Project Control

پروژه‌های موفق زمانی آغاز می‌شوند که برنامه‌ ریزی و رویه‌های متناسب پروژه به طور یکپارچه پیاده‌سازی و اجرا شوند.

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه چیست؟

آیا اولویت‌های پروژه شما به طور مداوم و بدون دلیلی روشن تغییر می‌کنند؟

 آیا تیم‌های پروژه شما به جای شواهد روشن یا معیارهای عینی، بر اساس فشارهای لحظه‌ای تصمیم می‌گیرند؟

 آیا اغلب قادر به پاسخگویی به نیازها و یا اعتراضات ذینفعان پروژه نیستید؟

عملکرد موفق یک پروژه به برنامه‌ریزی منطقی و مناسب آن پروژه  بستگی دارد. فرآیندهای کنترل پروژه، رویه‌ها و ابزارهایی هستند برای مدیریت بهتر پروژه‌ها و اتخاذ تصمیم‌های درست در شرایط بحرانی پروژه.

استفاده از فرآیندهای برنامه‌ ریزی و کنترل پروژه می‌تواند تخمین درست‌ تری از زمان و هزینه مورد نیاز برای اجرای پروژه ارائه دهد.

توسعه یک سیستم کنترل پرو‌ژه مناسب و کارآمد بخش مهمی برای دستیابی به اهداف پروژه از طریق تعیین اولویت‌ها، معیارهای اندازه‌ گیری و خروجی‌های مهم پروژه می‌باشد.

متخصصان پروژه می‌دانند که چه یک پروژه ساخت‌ و ساز در مقیاس بزرگ باشد و چه راه‌ اندازی یک وب‌ سایت جدید برای یک کسب‌ و کار کوچک، همیشه تاخیرهای غیرمنتظره، هزینه‌های اضافی یا شرایط غیر منتظره وجود خواهد داشت. اما بدون کنترل پروژه برای پیش‌بینی و حل این مسائل، هزینه‌ها و تأخیرها می‌ تواند تاثیرهای جبران‌ناپذیری را به پروژه متحمل شود و سایر بخش‌های کسب‌ و کار را تحت تأثیر قرار دهد.

پیچیدگی پروژه، بلوغ سازمانی، تجربه تیم، بودجه و عوامل دیگر سطح کنترل پروژه مورد نیاز را تعیین می‌کند. کنترل بیش از حد می‌تواند باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری در پروژه شود و منابع را از وظایف مهم‌تر منحرف کند. همچنین کنترل نا کارآمد پروژه نیز می‌تواند منجر به تاخیر، خطا، پیامدهای سیاسی و کاهش کیفیت پروژه شود. ما به‌ عنوان نماینده شما، ابزارها و تکنیک‌های کنترل پروژه را برای کنترل فعالانه هزینه‌ها، زمان‌ بندی‌ها و دامنه کار برای رسیدن به نتیجه دلخواه ارائه می‌کنیم.

مزیت‌های برنامه‌ ریزی و کنترل پروژه

قرارداد کاری

کاهش هزینه‌های پروژه از طریق ایجاد توانایی تصمیم‌گیری به موقع با استفاده از شاخص‌های اندازه‌گیری

مدیریت گروه

ایجاد و یکپارچه‌ سازی اطلاعات و دانش در سطح پروژه به جهت ارائه گزارش‌های کاربردی و ایجاد ارزش مضاعف برای سازمان

گروه مشاوران واران

افزایش بهره‌وری و جلوگیری از انجام کارهای اضافه و دوباره‌ کاری‌ها در سطح پروژه

گروه مشاوران واران

ایجاد مزیت رقابتی نسبت به سازمان‌هایی که از برنامه‌ ریزی و کنترل پروژه استفاده نمی‌کنند، با افزایش درصد موفقیت پروژه‌های اجرا شده

مدیریت فرایند کسب و کار

باعث افزایش همکاری و توسعه ارتباطات در تیم پروژه شده و افزایش رضایت شغلی اعضای تیم پروژه را به دنبال دارد

گروه مشاوران واران

امکان برنامه ریزی بلند مدت و دوره‌ای به جهت مدیریت کارآمدتر پروژه

راهکار ما

ارائه خدمات برنامه‌ ریزی، کنترل پروژه و تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات به صورت کلی به دو  فاز تقسیم شده است .

فاز ابتدایی به عنوان فاز راه‌ اندازی ( برنامه‌ ریزی) و همچنین فاز دوم به عنوان فاز نظارت (کنترل) در نظر گرفته شده است که در ادامه خدمات قابل ارائه در هر فاز به صورت مجزا مطرح می‌ گردد.

گروه مشاوران واران

درخواست مشاوره

در مسیر انتخاب بهترین راه حل، مشاوران ما را در کنار خود داشته باشید!