مدیریت فرایندهای کسب و کار

Business Process Management

مدیریت فرایندهای کسب و کار عاملی اثرگذار در کاهش هزینه‌ها و ایجاد چابکی در سازمان

مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) چیست؟

برای برخی از افراد، مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) روشی برای توسعه راهکارها و فرایندهای است که به نحوی بتوانند تمام فرایندهای سازمان را در بستر یک اتوماسیون پیاده‌سازی کنند. برای برخی دیگر، مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) به معنای بهینه‌سازی فعالیت‌های سازمان است. آن‌ها عبارت‌های مانند شش سیگما، مدیریت ناب (Lean) یا مدیریت جامع کیفیت (TQM) را برابر با مفهوم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) می‌دانند. برای بسیاری دیگر، مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) راهی است که در آن علاوه بر توضیح نحوه‌ی چگونگی انجام کارها فرایند تغییرات در سازمان تسهیل می‌گردد. و در آخر، عده‌ای نیز وجود دارند که مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) را به عنوان روشی می‌دانند که با کمک آن می‌توان چگونگی کارکردهای فعالیت‌های سازمان را به دقت مشاهده و تشریح کرد.

در حالی که هیچ کدام از تعاریف بالا به صورت کامل نادرست نیست، اما هر کدام از آن‌ها از چشم‌اندازهای محدود افراد در نقش خاص یا عملکردهایشان به دست آمده است. هرکدام از اجزائی که در اینجا به آنها اشاره شد، بخشی از مدیریت فرایندها به عنوان یک کلیت واحد هستند. اگر این اجزا را از همدیگر جدا کنیم، این خطر وجود دارد که سازمان‌ها در رسیدن به مفهوم دقیق دچار موانع جدی شوند و نتوانند از مزایای پتانسیلی که در اینجا وجود دارد استفاده کنند.

به همین خاطر، تعریف ارائه شده باید شامل جنبه‌هائی باشد که در بالا به آن اشاره شد، اما در عین حال باید یک نگاه جامع و کامل و نتیجه‌گرا را در اختیار ما قرار دهد. مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) را می‌توان به عنوان یک نظام و یا یک روش شناسی جامع برای دستیابی به خروجی‌های تجاری بهینه شده از هر نظر دانست.

مزیت‌های فرایندهای کسب و کار

گروه مشاوران واران

شناسائی ناکارآمدی‌ها و گلوگاه‌ها در راستای بهبود بهره‌وری در سازمان

گروه مشاوران واران

نظارت بهتر بر فرایندهای کسب و کار موجود

گروه مشاوران واران

بهینه‌سازی استفاده از منابع و به حداکثر رساندن بهره اقتصادی

مدیریت فرایند کسب و کار

کشف، طراحی و پیاده‌سازی سریعتر یک فرایند

قرارداد کاری

کاهش هزینه‌‌ها و درآمد زائی بالاتر

گروه مشاوران واران

افزایش چابکی کسب و کار سازمان

اهداف مدیریت فرایندهای کسب و کار

به صورت کلی هدف از مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) کاهش خطاها و دوباره کاری فعالیت‌های سازمانی و همچنین افزایش بهره‌وری و اثر بخشی می‌باشد که می‌توان به سه بخش زیر دسته‌بندی شوند.

۱.

ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری استراتژی

۲.

ایجاد چیدمان مناسب در منابع سازمانی

۳.

افزایش انتظام در فعالیت‌های روزانه

راهکار ما

یکی از مهمترین عوامل در به نتیجه رسیدن مدیریت فرایندهای کسب و کار در هر سازمانی نحوه‌ی برنامه‌ریزی و اجرای آن می‌باشد. با توجه به این مهم که مدیریت فرایندهای سازمان به دنبال ایجاد تغییر در سازمان‌ها به جهت رسیدن به بهبود می‌باشند تعیین نحوه‌ی طراحی و پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.

از این رو گروه مشاوران مدیریت واران گام‌های اجرایی زیر را برای اجرای هریک از پروژه‌های طراحی و استقرار مدیریت فرایند کسب و کار در نظر گرفته است.

لازم به ذکر است اجرای هر یک از گام‌های زیر بسته به نوع سازمان تعیین و اجرایی می‌گردد.

دفتر مدیریت پروژه

ارزیابی و شناسایی سازمان

هدف از اجرای این فاز تعیین وضعیت موجود سازمان و ترسیم وضعیت سازمان پس از اجرای پروژه می‌باشد.

طراحی فرایندهای سازمانی

با توجه به چشم‌انداز ترسیم شده در مرحله قبل، در این مرحله فرایندهای مورد نیاز سازمان تعیین شده و بسته به ساختار و فرهنگ سازمان فرایندهای کارآمد برای سازمان طراحی می‌گردد.

استقرار و پیاده سازی فرایندها

در این مرحله فرایندهای طراحی شده با توجه به نیاز و شرایط سازمان در بستر نرم افزار و یا به صورت فیزیکی به جهت دریافت بازخورد و بهبود، پیاده‌سازی می‌گردد.

بازنگری و ممیزی

در مرحله آخر به جهت تعیین میزان تحقق اهداف مشخص شده در ابتدای پروژه و همچنین تعیین موارد قابل بهبود در هر فرایند، یک دوره بازنگری و ممیزی داخلی انجام می‌پذیرد.

درخواست مشاوره

در مسیر انتخاب بهترین راه‌حل، مشاوران ما را در کنار خود داشته باشید!