چابک‌سازی سازمانی

Organizational agility

پاسخ سریع و درست به تغییرات، مهم‌ترین عامل برای حضور در بازار رقابتی

سازمان چابک اصطلاحی است برای سازمان هایی که در راستای تغییرات کسب و کار و یا محیط سازمان واکنش سریع و مناسب از خود نشان می دهند. یک سازمان بسیار چابک از فرآیندها، ابزارها و آموزش‌های پیشرفته ای استفاده می کند که واکنش‌های موفقیت آمیزی به ظهور رقبای جدید، پیشرفت‌های سریع در فناوری و تغییرات ناگهانی در شرایط کلی کسب و کار را ممکن می‌سازد.
از این رو پیشنهاد گروه مشاوران مدیریت واران در راستای ایجاد چابکی در سازمان و افزایش بلوغ سازمانی استفاده از متدولوژی اهداف و نتایج کلیدی(OKR) و چارچوب اسکرام می‌باشد.
از متدولوژی اهداف و نتایج کلیدی(OKR) در راستای همسو سازی فعالیت‌ها و تصمیم گیری‌های سازمان با چشم انداز و ماموریت سازمان و از چارچوب اسکرام به جهت برنامه ریزی و مدیریت فعالیت تیم‌ها و واحدهای سازمانی برای ایجاد یکپارچگی و همسویی در سازمان استفاده می‌شود.

اسکرام چیست؟

گرچه ریشه‌های واژه اسکرام (Scrum) را می‌توان در زمینه بازی راگبی جستجو کرد، اما کلمه اسکرام (Scrum) در بین تیم‌های حرفه‌ای امروزه معنی و هدف جدیدی پیدا کرده است. امروزه اسکرام (Scrum) به عنوان چارچوبی برای انجام کارها و فعالیت‌های تیم‌های سازمان و یا پروژه شناخته می‌شود. در ابتدا، این چارچوب تا حد زیادی برای توسعه نرم‌افزار استفاده می‌شد، اما استفاده از آن در مدیریت پروژه و سایر بخش‌های سازمان، از جمله بازاریابی، توسعه محصول و برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف سازمان رایج شده است.

اسکرام (Scrum) زیرمجموعه‌‌ای از تفکر چابک (Agile) است. اسکرام ساختاری است که به افراد، تیم‌ها و سازمان‌ها کمک می‌کند تا از طریق یافتن بهترین راه حل‌ برای مشکلات پیچیده، بیشترین ارزش را خلق کنند.

اسکرام (Scrum) بهره‌وری را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و زمان را نسبت به فرآیندهای “waterfall” کاهش می‌دهد. فرآیندهای اسکرام (Scrum) سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا به آسانی خود را با نیازهای در حال تغییر وفق داده و محصول یا خدمات ارزشمندی را ارئه دهد.

اسکرام (Scrum) فقط یک چارچوب نیست ، فلسفه سازگاری، اعتماد و تعهد است.

مزیت‌های استفاده از اسکرام

قرارداد کاری

کاهش زمان و هزینه خلق ارزش

مدیریت گروه

افزایش رضایت‌مندی ذی‌اثران به جهت ارتقا سطح پاسخ گویی به نیازها

گروه مشاوران واران

افزایش انعطاف پذیری در راستای پاسخ گویی به تغییرات

گروه مشاوران واران

افزایش کیفیت خدمات و محصولات ارائه شده

مدیریت فرایند کسب و کار

انسجام تیمی و کاهش ریسک‌ها

گروه مشاوران واران

بهبود کنترل و ایجاد شفافیت در راستای خلق ارزش

منظور از اهداف و نتایج کلیدی(OKR) چیست؟

به طور عموم، سازمان‌ها در ابتدای سال اهداف سازمانی سطح بالایی را تعیین می‌کنند و سپس همه آنها را در عرض یک ماه فراموش می‌کنند. این امر باعث ایجاد هرج و مرج در فعالیت‌های سازمان شده و گسستگی بین اهداف استراتژیک و فعالیت‌های جاری سازمان رخ می‌دهد.

با گذشت زمان، اندازه‌گیری، پیگیری پیشرفت و دستیابی به اهداف کارکنان برای مدیران سازمان دشوار می‌شود. مدیران ارشد و مدیران میانی به سختی می‌توانند دریابند که کدام تیم‌ها یا افراد در حال دستیابی به موفقیت‌های بیش از حد و یا کمتر از انتظار هستند.

در این نوع از سازمان‌ها، ایجاد ارتباط بین فعالیت‌های تیم‌ها و افراد مختلف سازمان دشوار شده و همچنین در مورد نحوه ارتباط عملکرد تیم‌های سازمانی با آنچه برای سازمان اهمیت دارد شکاف جبران‌ناپذیری ایجاد می‌گردد.  به همین جهت ایجاد یک مدل تجاری قابل اندازه‌گیری ، قابل پیش‌بینی و هم راستا با اهداف سازمانی بسیار دشوار است.

اهداف و نتایج کلیدی (OKR) یک روش تعیین هدف مشارکتی است که توسط تیم‌ها و افراد سازمان برای تعیین اهداف چالش انگیز و بلندپروازانه با نتایج قابل اندازه‌گیری استفاده می‌شود. همچنین این اهداف به سازمان‌ها کمک می‌کند تا علاوه بر ردیابی پیشرفت اهداف در سازمان، هم ترازی بین اهداف و استراتژی‌های سازمانی اندازه‌گیری شود.

مزیت‌های استفاده از OKR

۱.

ایجاد تمرکز و همراستایی بین اهداف و استراتژی‌های سازمان

۲.

افزایش خلاقیت و نو آوری در سازمان

۳.

امکان تصمیم گیری موثرتر  و آگاهانه‌تر با توجه به شرایط پیش رو 

۴.

ایجاد تعهد و رضایت شغلی به جهت تاثیر گذار بودن در رسیدن به اهداف سازمان

۵.

ایجاد شفافیت در سطح سازمان

۶.

خلق ارزش بیشتر در راستای دست‌یابی به اهداف

راهکار ما

ما در زمان تغییرات بزرگ زندگی می‌کنیم، تغییرات سریع وپیچیده. سازمان‌ها برای موفقیت در این محیط مملو از تغییرات سریع و بی پایان باید چابک عمل نمایند. چابکی در یک سازمان یعنی توانایی پاسخ سریع و درست، به تغییرات محیط پیرامون.

چابکی سازمانی یکی از گزینه‌های بسیار مهم برای پیشرفت در این محیط می‌باشد.

از این رو گروه مشاوران مدیریت واران گام‌های اجرایی زیر را برای کمک به سازمان‌ها برای رسیدن به چابکی اثربخش و کارآمد در محیط سازمان در نظر گرفته است.

دفتر مدیریت پروژه

۱.

تعیین اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت سازمانی با استفاده از روش OKR در سطح سازمان و واحدهای سازمانی با توجه به نقاط قوت و قابل بهبود سازمان

۲.

تشکیل تیم‌های سازمانی با استفاده از رویکرد اسکرام و تعیین نقش‌های کلیدی و جاری سازی فرهنگ کار تیمی در سازمان

۳.

آموزش، مشاوره و هدایت تیم‌های سازمانی به جهت پیاده‌سازی اهداف تعیین شده و نظارت بر فعالیت تیم‌های اجرایی سازمان و تعیین برنامه های هفتگی

درخواست مشاوره

در مسیر انتخاب بهترین راه حل، مشاوران ما را در کنار خود داشته باشید!